ANLAŞMALI MATBAA NEDİR?

ANLAŞMALI MATBAA NEDİR? Fatura , İrsaliyeli Fatura , Sevk İrsaliyesi , Gider Pusulası , Perakende Satış Fişi , Serbest Meslek Makbuzu , Reçete , Taşıma İrsaliyesi , Toplu Taşıma İrsaliyesi , Günlük Müşteri Listesi , Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti , Yolcu Lisetesi , Müstahsil Makbuzu , Dip Koçanlı Giriş Bileti , Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi , Ambar Tesellüm Fişi , Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi , Döviz Satım Belgesi , Döviz Alım Belgesi , Sigorta Komisyon Gider Belgesi , Ödünç Sözleşmesi , Özel Fatura , Fatura/Çek , Yolcu Bileti , Sigorta Poliçeleri , Ek Belgeler(Zeyilnameler) , Orman Koop. Ödeme Cetveli , Giriş Bileti , Adisyon , Bilgi Formu ve Tutanak , Kıymetli Maden Satım Belgesi , Kıymetli Maden Alım Belgesi , gibi resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına, incelendikten sonra maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalar “Anlaşmalı Matbaa” olarak adalndırılır. Maliye, matbaa ile anlaşma yapması ve resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan matbaanın makine teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber matbaalardan belli bir miktarda teminat mektubu, ya da nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde yeterlilik belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir. Anlaşma yapılan matbaa belirli bir Sıra / Seri numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu da yer almaktadır. Bu il kodunun dışında anlaşmalı belge basımı yapamaz ve çoğaltamaz.

Whatsapp